Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. Kraków - inwestycje, kancelaria, doradztwo, porady prawne

Wersje językowe:


Kontakt:

Kraków
E-mail:
instytut@ipsiz.com.pl
Telefon:
(+48 12) 634-32-24
Faks:
(+48 12) 634-32-24LISTA ARBITRÓW SĄDU POLUBOWNEGO

PRZY INSTYTUCIE PRAWA SPÓŁEK
I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH SPÓLKA z o.o. W KRAKOWIE


1. Dr hab. Mariusz Andrzejewski (Katedra Rachunkowości Finansowej UEK) – finanse i rachunkowość, rewizja finansowa

2. Mec. Edyta Bagińska (radca prawny w Wadowicach) – prawo handlowe, prawo własności intelektualnej

3. Prof. dr hab. Janusz Barta (profesor w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ) - prawo autorskie i wynalazcze

4. Doc. dr Andrzej Buczek (wspólnik w Instytucie Prawa Finansowego s.c. w Krakowie, docent na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im, Andrzeja Frycza Modrzewskiego) - prawo dewizowe, rozliczenia bankowe, prawo podatkowe, prawo celne

5. Mec. Stanisław Cabała (adwokat w Nowym Sączu) - prawo cywilne i handlowe

6. Prof. dr hab. Jan Czekaj (Kierownik Katedry Rynków Finansowych UEK) - rozliczenia i finanse międzynarodowe, wycena przedsiębiorstw

7. Prof. dr hab. Zbigniew Dresler (Katedra Finansów Przedsiębiorstw UEK) - finanse międzynarodowe

8. Dr Filip Elżanowski (adwokat w Warszawie) – prawo i postępowanie administracyjne, prawo zamówień publicznych, procesy inwestycyjne, prawo energetyczne

9. Mec. Benedykt Fiutowski (radca prawny w Krakowie) – prawo umów gospodarczych, prawo spółek, prawo upadłościowe, arbitraż krajowy i międzynarodowy

10. Mec. Michał Golicz (radca prawny w Krakowie)

11. Dr Bogusław Kaczmarczyk (doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, rzeczoznawca majątkowy) – wycena wartości rynkowych przedsiębiorstw, wycena wartości nazwy firmy, wycena nieruchomości i ruchomości

12. Robert J. Konik (radca prawny w Krakowie) – prawo reklamy, prawo uczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie

13. Mec. Paweł Lis (radca prawny w Gdańsku) – prawo budowlane, prawo zamówień publicznych

14. Mec. Dariusz Maciejuk (adwokat w Warszawie) – prawo handlowe, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo podatkowe

15. Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz (Prawa Własności Intelektualnej UJ) - prawo autorskie i wynalazcze

16. Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ) - prawo cywilne, prawo międzynarodowe prywatne

17. Mec. Andrzej Mikulski (radca prawny w Krakowie) – międzynarodowy obrót gospodarczy

18. Mgr Andrzej Mogilnicki (radca prawny w Krakowie) - prawo cywilne i handlowe, prawo inwestycji zagranicznych

19. Dr Jerzy Serwacki (adiunkt na Wydziale Prawa UJ - Zakład Prawa Finansowego) - prawo podatkowe, celne

20. Prof. dr hab. Janusz Szwaja (profesor UJ) - prawo własności intelektualnej, prawo cywilne i prawo spółek

21. Mec. Roman Sygulski (adwokat w Krakowie) - obrót gospodarczy, upadłości likwidacje i przekształcenia podmiotów gospodarczych, prawo handlowe

22. Mgr Janusz Śmiałek (adwokat w Krynicy) - prawo gospodarcze

23. Dr Andrzej Tynel (radca prawny w Warszawie) – sądownictwo polubowne, międzynarodowy arbitraż, międzynarodowy obrót gospodarczy

24. Mgr Jan Wojas (radca prawny w Krakowie) - prawo cywilne i handlowe

25. Dr hab. Maria Anna Zachariasiewicz (adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego) - prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe